Skapa engagemang

Nyckelordet för att lyckas på LinkedIn är att bidra. Om du bidrar med idéer kommer dina kunder att uppleva dig som en inspiratör. Allt du delar med dig av behöver inte vara gravallvarligt, humor är välkommet. Men dina kunder och potentiella kunder skall kunna få idéer hur de kan utveckla sin verksamhet. Det kan vara press-releaser om samarbeten med andra, liknande kunder, dina egna erfarenheter och insikter, trendrapporter med fakta från en tredje part. Tänk att du nu skall rikta in dina inlägg så att de du vill sälja till blir intresserade. Det handlar alltså inte bara om att lägga ut material kors och tvärs, det kommer inte att tränga igenom.  

Du kan fokusera dig på en speciell kund, ex Göteborg stad och de problem du vill hjälpa dem att ta itu med. Min idé är att bygga upp ett budskap steg för steg, gärna i tre steg. Den första posten kan handla om hur allt fler behöver vård och social omsorg i samhället, den andra posten berättar om ett lyckat projekt tillsammans med en annan av dina kunder den tredje om hur ert företag har utvecklat en speciell produkt eller tjänst som är inriktad på att hjälpa kommuner som är beredda att lösa liknande problem. Därefter kan du kontakta de personer som du vill sälja till och använda dina inlägg som en anledning till kontakten. 

Alla inlägg som du gör på LinkedIn kan gills, kommenteras och delas. Du kommer snabbt att märka vilka inlägg som skapar engagemang. Det kan ge dig feedback på hur du bör formulera dig och vilka ämnen som är intressanta. Dramatiska inlägg och inlägg som börjar med en fråga brukar få mycket respons, likaså historier från livet. 

Skapa_engagemang.pdf
Complete and Continue