Return on investment (ROI)

Det finns två sätt att räkna på det ekonomiska värdet av en investering:

  • Avkastning, return on investment, ROI
  • Återbetalningstid, payback 

ROI betyder att kunden beräknar värdet av sin investering. Ett exempel: Kunden köper ett dataprogram för 100.000 SEK för att planera sitt underhåll mer effektivt. Genom att använda dataprogrammet sparar de in 300.000 SEK varje år i reparationskostnader och produktionsbortfall. De får 300.000/100.000= 300% ROI första året. 

Återbetalningstid betyder hur snabbt kunden får tillbaka sin investering. I exemplet ovan tar det bara 4 månader för kunden att få tillbaka pengarna de investerade: 300.000/12=25.000 sek/månad. 

Dina kunder har helt säkert nyckeltal de använder för att bedöma vilka investeringar de skall prioritera. Fråga efter dessa nyckeltal och gör en investeringskalkyl tillsammans.

När kunderna skall vilja vilken lösning som är mest fördelaktig kan de självklart använda ROI och payback. Men många investeringar ger ungefär samma effekt. Då tittar kunden istället på två andra nyckeltal: Livscykelkostnad (LCC) och totalkostnad (TCO). Beroende på vad som är mest fördelaktigt för dig kan du välja kalkylmodell. Vad detta är går vi igenom i nästa steg.

Complete and Continue