Komponenter i pitchen

Planera att använda 8-15 minuter för din pitchpresentation på ett digitalt säljmöte. Uppmärksamhetsspannet är kort och det finns många källor till distraktion, särskilt om det är flera deltagare. På ett fysiskt möte kan du använda mer tid – upp till 30 minuter för planen, mest troligt kommer du att känna när du ska stanna, ställa frågor och få bekräftelse på att fortsätta. För att fånga och behålla uppmärksamheten från kunden på ett digitalt pitchmöte måste du planera vilka frågor du ska ställa och till vem innan mötet. Fler tips som trix hur man gör det kommer senare i denna e-utbildning.


Presentationspelare

De flesta säljare använder en powerpoint-presentation för säljpresentationen – och risken att tappa dina kunders uppmärksamhet är mycket stor. Vårt förslag är att du bygger 5 rutschbanor, en för var och en av pelarna, skickar över materialet, vid behov en introduktion av ditt företag och dess erbjudanden, till kunden i inbjudan. Se till att alla deltagare har studerat materialet före mötet – inkludera nyckelfrågor, minst en per intressent – ​​så att du kan varna dem under mötet och använda deras bidrag vid rätt tidpunkt i din pitchpresentation. Efter varje pelare kan du sammanfatta feedbacken från kunden och dokumentera den på en digital whiteboard – så att kunden ser att du lyssnar och förstår. Arbeta i ett team och låt en av dina lagkamrater sammanfatta all feedback och all input från klienten på en enda sida som du skickar över till klienten direkt efter mötet är över.

Strukturen bygger på 5 pelare:

  1. Bakgrund – din förståelse för kundens mål, åtgärder och strategisk riktning
  2. Anledning till förändring – trend, smärta, behov som du fick reda på och verifierade i din forskning
  3. Kärnidé – pitch du vill att kunden ska acceptera och undersöka vidare
  4. Utforskning – nästa steg och åtgärder för att utforska orsakerna till förändringar och idéer

Complete and Continue