I Key-Account management utbildningen ingår 4 viktiga delar:

  • Att hitta kundernas potential och upprätta kundplaner
  • Att kunna göra en strategisk säljpitch
  • Att lyssna och sälja konsultativt
  • Att kunna leda ett kundteam

Varje kursdel motsvarar 2 dagars utbildning, totalt 8 dagar.

Säljutbildningarna är utformade för att ge stöd och verktyg för varje steg i arbetet som Key-Account manager.

Förutom Key-Account management metod kommer du att utveckla din förmåga som ledare av kundteam.

C:a 100.000 personer har genomgått denna utbildning , säljare, KAM och strategiska säljare över hela världen.
Hej - vi är några av dina Key-Account management instruktörer


Vi är ett stort internationellt team som skapat de olika säljutbildningarna som ingår Solution Selling Key-Account Management utbildning.

Vi är alla aktiva som säljare och KAM samt CEO roller. Verktygen och metoderna har testats fram under 25 år tillsammans med internationella och Skandinaviska kunder. De bygger på Consultative Seling, Solution Selling och MillerHeiman.

Välj en prisplan


Frequently Asked QuestionsCan I get a refund if I'm unhappy with my purchase?

If you are unsatisfied with your bundle, reach out to us to see if your purchase is eligible for a refund.

Salesmakeovers have a happy customer 14-day student refund policy.