Introduktion Avsluta

Avsluta

Kunden skall känna

 • JAG KÄNNER ansluten, bekväm och säker på dig.
 • JAG TROR att du är pålitlig.
 • JAG KÄNNER att mina frågor och bekymmer är lösta.
 • JAG KÄNNER mig glad och personligen villig att ta nästa steg med dig.
 • JAG KÄNNER de särskilda åtgärderna när det gäller överenskomna nästa steg.
 • JAG SKA åta sig att ta dig vidare i mitt företag (eller ta nästa steg).


Du skall göra 

 • Skapa ett mål före avslutssamtalet 
 • Kontrollera att allt är OK
 • Be om affären 
 • Sammanfatta med betoning på värde 
 • Avsluta varje möte med ett åtgärdssteg


Tips

 • Lyssna på vad kunden säger
 • Försök inte övertala
 • Använd metoden för invändningshantering
 • Ge saker den tid som krävs


Complete and Continue