Välkommen

Innehåll

  • Säljsituationer
  • Solution Sellings 6 hörnstenar
  • Kundens köpprocess
  • Säljkompassen och sponsorbrev
  • Quiz
  • Uppgifter

Uppgifterna är inte obligatoriska, men måste göras för att bli berättigad ett diplom i Solution Selling. Man behöver inte göra uppgifterna innan en eventuell workshop.

Complete and Continue