ATT ON-BOARDA NYA SÄLJARE OCH ATT FÅ DEM ATT STANNA KVAR


Detta material handlar om hur du som försäljningschef kan förkorta tiden från anställning till att säljaren vinner sin första affär. Det handlar också om att få de säljare du anställer att lyckas så att de skapar affärer stannar kvar längre på sin position. Säljare som snabbt får sin första affär och känner att de är en i teamet säljer med och stannar längre.

I guiden hittar du:

  1. Exempel på en 30-90-180 dagars plan
  2. Exempel på framgång och misslyckanden
  3. Våra bästa tips för säljutbildning


• Med detta material kan du skapa en planerad on-boarding, ett anpassat säljträningsprogram och hjälpa din nya säljare genom de första kanske tuffa sex månaderna. Har hen fått sin första affär och känner sig trygg är chanserna mycket goda att hen kommer att nå sina mål och stanna kvar.

• En digital on-boarding är extra nyttig om man har en geografiskt spridd organisation där säljaren sitter på en annan ort än sin chef.