Introduktion till kursen

Skapa energi och motivation i varje kundmöte

Denna kurs ger dig verktyg för att kunna använda dina känslor som en resurs för att skapa en djupare kontakt mellan dig och de du möter, internt och externt. När du är närvarande i dina känslor och känner dig trygg kan får du full tillgång till din kreativitet. Du frigör kreativ energi hos de du möter – ni blir smartare tillsammans. Du är redan en duktig säljare, chef och specialist. Nu är det dags att lägga till dig själv, att använda din potential som människa.

Kursen ger en introduktion till:

-         Hur känslor skapas

-         Hur känslor påverkar vårt sätt att tänka

-         Hur du kan hitta ett sätt att skapa den känsla du vill vara i

-         Hur du kan komma ur negativa tankar

-         Hur du kan hantera plötsligt och oväntat motstånd

I kursen finns enkla övningar som du kan använda för att träna upp din egen förmåga att vara närvarande i dina känslor och nödbromsar för att ta dig ur känslomässigt påfrestande situationer.

Efter kursen kommer du ha fler resurser att använda för att få mer ut av dina kunskaper och förmågor i samspel med andra.


Om känslor och hur de påverkar oss

Vi är skapta för att maximera våra möjligheter att överleva i farliga miljöer. Man kan förenklat säga att våra känslor är vårt trafikljus: Grönt innebär att det är säkert, gult ljus att det läge att skärpa sinnena och rött ljus att det är fara.

Det finns 9 grundkänslor:

 • Förvåning, ta ställning till plötslig uppkommen situation.
 • Intresse, utforska, söka information.
 • Glädje, handlingar som gynnar överlevnad.
 • Sorg, dra sig undan, söka tröst.
 • Rädsla, undvika eller fly från fara, skapa oro/ångest.
 • Ilska, ger kraft och styra, försvar eller attack.
 • Skuld, hindra oss från att bryta mot regler och normer.
 • Skam, när vi anser oss vara eller göra fel.
 • Äckel/avsky, för att skydda oss

Som du ser hjälper de flesta känslor oss att undvika risker. Forskare hävdar att 70% av våra tankar är negativa, vårt sätt att upptäcka och agera för att undvika risker. De flesta av oss är medvetna om våra känslor men inte tränade att kunna vara kvar i känslan (meta insikt) och samtidigt kunna agera utifrån vår intelligens. Vi fångas av våra känslor och agerar genast utifrån dem - speciellt om du är känslodriven. Men om du är logisk, analyserande kanske du inte känner så mycket själv. När andra visar starka känslor kan det vara svårt att känna in dem, kanske kopplar du istället på logiken, och den andra personen känner sig inte lyssnad på.

Här är några exempel på känslomässiga reaktioner:

-         Du får en oväntad present och blir så glad att du ger närmsta person en spontan kram

-         Någon blir otålig i trafiken och tutar på dig, du blir förbannad och viftar med näven i ilska

-         Du missar bussen och höjer på axlarna i resignation

-         Dina argument möter oväntat motstånd och du avbryter och höjer rösten

Dessa plötsliga känslor skapar en omedelbar reaktion och handling. Den kan vara effektiv och hjälpsam i situationen, men den kan också leda till onödiga konflikter och motsättningar. Lösningen är inte att sluta känna, att lägga band på sina känslor, tvärt om. I många kulturer anses det uppfostrat att inte visa känslor. Tyvärr leder det till att vi filtrerar bort känslorna, att vi stänger av vårt naturliga signalsystem och låter vår logiska hjärna ta över. Många säljare jag jobbat med blir förvånade över varför kunderna inte köper av dem. Säljarna har kommit med de rätta säljargumenten och visat att lösningen fungerar. Det är som om något har fattats i samtalet mellan säljaren och kunden. Jag tror att det oftast är känslor av intresse och glädje, att känna det som kunden känner. Säljare kan lätt upplevas som hotfulla när de pressar på avslut och använder säljteknik. Kundens motivation att utforska försvinner, man blir defensiv och lite rädd för att bli lurad.  Därför är alltid startpunkten dig själv, att du känner dig trygg, motiverad och lugn.

Det är ditt känsloläge som sätter tonen för samverkan, kreativiteten och energin med andra. Pröva att gå ut och ge alla du ser ett stort leende på kontoret, märk hur det känns i dig och notera de reaktioner du får. Se vad som händer om du ser sur ut och grimaserar när du möter dina kollegor. Vad får du för rektioner, vad märker du i dig själv? Även om du fejkar ditt ansiktsuttryck kommer du och din omgivning att påverkas.

Säkert har du märkt hur oerhört snabbt känslotillståndet kan ändras: hur ett positivt mail eller telefonsamtal får dig att bli glad på bråkdelen av en sekund, hur ett bra kundsamtal kan skapa energi och motivation till actions.

Hur ett argt mail eller sms får dig att stelna till.

Bli medveten om dina känslor och gör dem till din superkraft

Att bli medveten om vad du känner, dina känslor, innebär inte att du måste leva ut dem, att du måste i varje situation berätta för omgivningen hur du känner. Kom ihåg att känslorna finns där för att motivera oss att göra det som är bra och att undvika det som är farligt eller dåligt. Men livet är komplext idag och det är knappast fysiskt farligt om en kund blir arg för att ditt offererade pris är upplevs för högt.

Att behålla din känsla samtidigt som du kan använda din kreativitet tillsammans med kunden för att hitta en bättre väg framåt gör dig till en person med närvaro och integritet.

Med den utgångspunkten kommer du kunna locka fram en vilja att samarbeta hos kunden och dina medarbetare. Förmågan att kunna vara i kontakt med sina känslor och samtidigt vara kreativ kan visualiseras som en kaffekopp. Desto större kaffekopp, ju starkare känslor kan du hantera utan att tappa situationen. I denna kurs skall vi med enkla medel träna förmågan till ”resiliance”, känslomässig motståndskraft.

När du kan vara i dina känslor och låta din kund släppa fram sina känslor kan ni skapa ett annat sätt att vara kreativa – ni kommer att bli riktigt smarta tillsammans! Att känna sig smart skapar en ny och spännande form av motivation. Om du säljer komplicerade produkter och tjänster, deltar i komplexa processer krävs smarthet, både för att köpa och för att sälja.

När du behöver mobilisera energi och kraft för att lyckas med en prestation, något som är vardagen för säljare och chefer, kan du använda en ”gateway” en ingång till att få tillgång till din energi. Det kan vara genom musik, rörelse eller andning. Att tänka positivt fungerar sällan.


Hur du känner påverkar hur din kund känner sig

Hur du mår och känner dig påverkar hur din kund känner dig och tvärtom. Våra nervsystem samverkar - alla små signaler av röstläge, kroppspråk, microskopiska signaler i hur saker sägs, vart ögonen rör sig .... Forskare hävdar att orden står för för 7-8% av den totala kommunikationen och betonar istället vikten av kroppsspråk, tonläge, tempo för att förstärka det som sägs.

När du håller en presentation är detta viktigt, att du det du säger hänger ihop med det din kropp gör uttryck för.

Men i ett samtal, en och en eller i en grupp kommer du och de du pratar med att reagera på varandra, inte bara på vad som sägs (de 7-8% av kommunikationen som orden utgör) utan också på alla andra signaler. Att reglera vandras nervsystem. I kursen "shortcuts" har du fått lära dig 10 samtalstekniker som skall underlätta den verbala kommunikationen. Ge dig själv tid att ställa en extra fråga till din kund för att hinna känna in personens "emotional state" först:

 • Något att fira idag?
 • Går det helt åt skogen?

I shortcuts kursen har du lär dig att locka fram ett skratt för att skapa energi men det finns många olika sätt. Ett av det bästa är att bara ta ett andetag och vänta.

För att tona in en av mina bästa vänner är jag helt enkelt tyst i 5 sekunder.

 


Övningar


Här är några frågor du kan ställa dig inför kursen:

-         Vad skapar lust och motivation hos dig?

-         Hur reagerar du på oväntat motstånd?

-         Hur bryter du negativa tankar?

-         Hur starka känslor kan du vara i utan att tappa bort dig?

Kommentera i rutan nedan.

Complete and Continue  
Discussion

0 comments