B2B Sales Management

Både ”hårda verktyg” med pipeline, säljprognos, målstyrning och onboarding av nya säljare samt ”mjuka verktyg” för att coacha och skapa motivation

Öka ditt säljteams prestation med 37,3%.

Skapa en struktur med säljmöten, coachingar, utvecklingssamtal och säljstyrning. Coacha dina säljare och stödresurser. Få full kontroll med ett uppdaterat CRM-systemet med riktiga affärer som är kvalificerade och rätt värderade.


10 kunskaper du får lära dig

 • Motivation och ledarskap, utvecklingssamtal
 • Hur du skapar målstyrning med KPI, nyckeltal 
 • Praktisk säljledning 1, Hur du skapar bra säljmöten 
 • Praktisk säljledning 2, Att skapa tillförlitliga säljprognoser, verktyg och metod 
 • Praktisk säljledning 3, Att skapa en pipeline, verktyg och metod 
 • Praktisk säljledning 4. Att sätta försäljningsmål och aktivitetsmål 
 • Onboarding av nya säljare, hur du får dem att snabbt börja sälja 
 • Coaching av säljare, coachsamtalet 
 • Att använda säljkompassen för att kvalificera affärer
 • Hur du får säljaren att ha kontroll på affärsmöjligheterna och skapa en handlingsplan


Om säljutbildningen


 • Träningen tar c:a 2-4 h att genomföra.
 • Passar alla som gör och medverkar i lösningsförsäljning
 • Personlig feedback på uppgifter & kommentarer
 • 10 + filmer och praktiska exempel från säljsituationer

Bygger på Solution Selling® metodiken. Efter godkänt quiz utfärdas ett internationellt diplom


Kursens uppbyggnad


  Inledning digital utbildning för säljchefer
Available in days
days after you enroll
  Motivation och ledarskap
Available in days
days after you enroll
  Praktisk säljledning
Available in days
days after you enroll
  Säljprognos och pipeline
Available in days
days after you enroll
  Coaching och utvecklingssamtal
Available in days
days after you enroll
  Onboarding
Available in days
days after you enroll
  Bonusmaterial
Available in days
days after you enroll
  Avslutande quiz
Available in days
days after you enroll

Prisplan