Välkommen

Denna kurs kommer ge dig de kunskaper och verktyg du behöver för att antingen få en riktigt bra start på ditt första säljchefjobb eller, om du varit säljchef ett tag, ge dig en baslinje med best practices att fortsätta utvecklas i din ledarroll. Som säljchef behöver du både införa och vidmakthålla metoder för hur försäljningen skall drivas med maximal effektivitet, göra säkra säljprognoser och organisera den administrativa planeringen med säljmöten och rutiner. Men du som ledare är en viktig resurs för att säljarna skall känna sig motiverade och energifyllda. Dessutom är du en förebild på alla plan.

Säljchefsrollen innehåller många delar. I denna kurs fokuserar vi på:

  • Ledarrollen, att vara en bra chef
  • Planering och genomförande av säljledning
  • Coachning av affärer
  • Målstyrning av säljare
  • Säljprognoser
  • Utvecklingssamtalet

Dessutom kommer har vi lagt in några inspirationsfilmer, tips från erfarna säljchefer och extra material. När du är klar med e-trainingen och alla uppgifter är klara kommer du få ett diplom. 

Kursen baseras på böcker av Jens Edgren, intervjuer med många framgångsrika säljchefer och erfarenhet från 100-tals säljorganisationer. 

Nu kör vi!

Complete and Continue