Introduktion till rollen som säljchef

Hur leder man säljare? De är de mest självgående, självmotiverande och målorienterade individerna i ett företag. Det finns ingen exakt metod för hur man vinner affärer och når sina säljmål. Din roll är därför att skapa förutsättningar för att säljarna skall kunna lyckas, hjälpa dem att följa riktlinjer och ge varje person det stöd som behövs. I din roll ingår att de övergripande säljmålen skall nås, att ni säljer den mix av produkter och tjänster som är budgeterad och når de marginalmål som är satta. Du är helt säkert inblandad i rekryteringar och andra frågor också.


Säljledarskapet kan delas upp i tre delar:

Struktur, ordning och reda

Coaching, empati och förmåga att coacha fram affärer till avslut

Du som förebild, din egen säljförmåga och integritet

Det underlättar det om du är en trevlig person, någon som lyssnar och att du har en utvecklad social kompetens. 

1. Struktur, ordning och reda

En stöttande struktur hjälper säljteamet att hålla ordning och reda, att följa beslutade riktlinjer och att dra nytta av den gemensamma kompetensen. Strukturen kommer hjälpa dig att behålla riktningen på affärerna, aktivitetsnivån och energin. Räkna med att resultaten går upp och ned, som chef måste du hålla på rutinerna så att säljarna behåller sitt fokus på affärerna. Det blir lättare att ge feedback om någon säljare inte följer riktlinjerna eller inte når sina mål. Det är ditt jobb att hjälpa dem – inte att ge dem kritik. Är du tydlig med strukturen kommer du spara massor av tid. Det är du som ledare som har ansvar för att bestämma om den och förankra den. 

Säljmöten, agendor och genomförande

Säljprognoser, kvalitet och feedback

Säljplanering och målstyrning

Riktlinjer för säljadministration, CRM system mm

Med dagens kompetenta CRM system kan säljarna löpande rapportera i systemet och du hålla dig uppdaterad om resultat och prognoser. Detta gör att du kan lägga din fokus på coaching och säljträning.

2. Coaching, empati och förmåga att coacha fram affärer till avslut

Med hjälp av bl. a. Säljkompassen kan du ge säljarna coaching i deras affärer. De kan få hjälp att utveckla sin säljkunskap och hitta sätt att vinna affärerna. För att säljarna skall vilja ha coaching och följa den handlingsplan ni tagit fram krävs att de känner förtroende för dig och dina förmågor. Dina bästa verktyg i coachningen är att ställa frågor och ge konstruktiva råd. 

3. Du som förebild, din egen säljförmåga och integritet

Dina säljare kommer att följa dig, hur du säljer och hur du lever upp till dina egna beslut. Din stil kommer att vara förbilden, speciellt om du har säljare med begränsad erfarenhet. Ditt sätt att leda betyder mer än vad du säger. Bestäm din för hur du skall agera som ledare.

Complete and Continue