Solution Selling® Advanced

Solution Selling® Advanced ger dig säljmetoder & verktyg för att göra större affärer med ROI i tuff konkurrens. Vill du vinna de stora affärerna? Säljer du till ledningsgrupper & C-level? Får du RFP/upphandlingar? Är ROI/TCO en del av kundens beslutsunderlag? Möter du skickliga konkurrenter? Vill du få mer ut av din säljtid? Solution Selling® Advanced är utvecklad för att ge dig en extra edge i din säljteknik, säljstrategier som utvecklats på Harward business school och ROI/TCO från Insead. 

Denna digitala säljutbildning innehåller säljmetoder som prövats och förfinats i stora affärer runt om i världen. Utgå från att dina konkurrenter gör allt för att ta affärerna ifrån dig, att dina kunders inköpare är topptränade förhandlare och att du måste vinna de affärer du väljer för att kunna nå din säljbudget. Först nä du behärskar Solution Sellin fundamentals är du redo för denna krävande säljutbildning. 

Agenda Solution Selling® advanced:

  • Att vinna affärer i konkurrens – exempel och ramverk
  • Kvalificering av affärsmöjligheter
  • Identifiera konkurrenter & vinnande konkurrensstrategi
  • Visionsförändring®
  • ROI & TCO/LCC – att förankra värdet med affärsekonomi
  • Executive summary®
  • Undvika offertfällan & komma in sist i förhandlingen
  • Förhandling när kunden har flera alternativ
  • Maximera säljeffektiviteten med blockade tider®


Om säljutbildningen

Solution Selling® fundamentals digitala säljutbildning innehåller 15 videos, material, uppgifter med personlig feedback, boken ”Lösningsförsäljning” av Jens Edgren, Säljkompassen®, utvärderingsplan®, konkurrensstrategier, visionsförändring®, ROI/TCO kalkylator® och blockade tider®. Efter godkänt quiz och uppgifter utfärdas ett Internationellt Solution Selling® Advanced diplom.

Om säljutbildningen

·       Träningen tar c:a 4-8 h att genomföra.

·       Passar alla som gör och medverkar i lösningsförsäljning

·       Personlig feedback på uppgifter & kommentarer

·       10 + filmer och praktiska exempel från säljsituationer

Bygger på Solution Selling® metodiken


Solution Selling® Advanced är tillgänglig i 12 månader. 


Pris