En dålig förhandling

Vad är en dålig förhandling? Är det att vinna och få en missnöjd kund eller är det att få en affär med dåliga villkor, kanske är det att båda parter går ifrån bordet utan att ha fått något. Titta på videon och kommentera – vad tyckte du säljaren gjorde bra och vad gjorde han dåligt? Gör samma övning med kunden, vad gjorde inköparen bra och vad tycker du han gjorde dåligt? Ta utgångspunkt i Win-win förhandling.

Complete and Continue