Konsten att prospektera

“Det är först när säljare träffar sina kunder som idéerna föds, idéer som leder till att kundernas företag och organisationer blir effektivare och lönsammare.” 

Jag bokade 20 möten på 24 timmar genom att använda metoden i boken. Jag kombinerade telefon, LinkedIn och mail för att nå fram till de 40 personer jag hade valt ut. Hälften accepterade ett möte och nästan alla lade en beställning på mötena. Jag sålde 30% av min budget på några veckor. Noga utvalda personer att kontakta, ett anpassat budskap till varje person och ett par förslag till hur jag ville träffa dom och när. 

Varför behöver en säljare boka kundmöten? Många säljare får inte tillräckligt många inkommande förfrågningar för att nå sin säljbudget. Andra säljare har märkt att de inkommande förfrågningarna är av så låg kvalitet att säljarbetet de får lägga ned på att vinna dem inte motsvarar värdet av affärerna. En del säljare vill själva välja sina kunder och bygga upp en marknad genom att vara proaktiva och boka in möten med de kunder som de själva valt ut. 

Vilket motiv du än har så får du kontroll över in ödet av nya affärer till din säljpipeline genom att själv kunna boka egna säljmöten. Du kan öka eller minska din aktivitetsnivå och på så sätt reglera både arbetsbörda och försäljning. Det är när du är ute hos kunderna som allt sker, behov skapas, idéer bollas och affärer görs. Dessutom kommer du att lära dig enormt mycket om kundernas verksamhet, värdefulla kunskaper som du behöver ha för att kunna göra intressanta affärsförslag.

”Syftet med denna e-training är att lära dig boka de kundmöten du behöver så att du kan skapa säljtillfällen och genom dessa nå din säljbudget.” 

Alla säljare känner sig obekväma med att ringa till människor de inte känner. Att bli bedömd och avvisad är ingenting som någon längtar efter. Det är en anledning till att många tvekar inför att ta ett säljjobb. Faktum är att även mycket erfarna säljare får kämpa med att kontinuerligt boka möten med nya potentiella kunder. Det är lätt att falla tillbaka och bara kontakta gamla kunder eller att skjuta på uppgiften till imorgon. Du kommer antagligen att behöva utveckla din mentala styrka och hitta en strategi för att komma ur din komfortzon, speciellt om du möter motgångar. Följer du min metod, gör en säljmatris och skriver ett telefonmanus efter mina instruktioner kommer du att ha skapat en bra grund för att lyckas. Det finns ett helt kapitel till att ge vägledning för hur du kan bygga upp din mentala styrka så att du orkar hela vägen fram! 

”Allt jag lär ut har jag själv prövat.” 

Alla, jag också, har en komfortzon. Saker som du är bra på gör du säkert helst. Nya kunskaper kan kännas osäkra att använda och dessutom kan det ta många försök innan det lyckas. Det kommer därför att krävas mod, vilja och beslutsamhet att öva och pröva till det sitter. Jag rekommenderar verkligen att du skriver ned ditt telefonmanus, övar det och prövar på kollegor innan du använder det i praktiken. 

”En professionell mötesbokare tar bra betalt för att boka kvalificerade kundmöten, c:a 3500 SEK per möte. Det är värdet av varje möte du bokar!” 

Ta en sak i taget så blir du snart en mästare på att boka kundmöten.

Complete and Continue