Välkommen

Syftet med denna e-training är att ge dig en introduktion till den affärsinriktade konsultrollen, där intresset, viljan och förmågan att leverera konsultuppdrag med hög kvalitet kombineras med att göra nya affärer. Det finns alltid en förväntan från kunderna att konsulten skall bidra med idéer och ta plats i projektet. Detta svarar också på intresset från konsultbolagets intresse att konsulterna är aktiva med att profilera sig och bidra till att skapa nya uppdrag.

Förmodligen har du valt konsultyrket för att utöva din yrkesskicklighet inom de ämnen du behärskar och vill utveckla dig inom. Se denna e-training som ett sätt att komplettera dessa med dina nya förmågor.


När trainingen är avslutad kan du:

 • Förstå kundens och arbetsgivarens förväntan på en affärsinriktad konsult
 • Konsultrollen, hur den kan kombineras med att skapa affärer
 • Hur kunder köper konsulttjänster
 • Hur du bygger upp din profilering, ditt CV
 • Hur du skapar förtroende, nätverk och intresse med sociala media
 • Bygga upp sin Linkedinprofil
 • Hur du använder ditt nätverk
 • Hur du ställer frågor
 • Hur du kommunicerar idéer, storytelling
 • Hur du säljer in nya uppdrag
 • Hur du introducerar en ny kollega
 • Hur du förhandlar fram överenskommelser med din kund

E-training bygger på korta avsnitt med videos, texter, frågor som du dels skall använda för att reflektera dels för att ta in vad andra tycker i frågan samt uppgifter du skall göra och ladda upp för att få feedback och diplom. En del med training och en del med arbete. Trainingen avslutas med ett quiz, ett kunskapstest.

Complete and Continue