Att skaffa nya uppdrag - Skapa ett nytt uppdrag

Skapa ett nytt uppdrag

  • Presentera din proaktiva idé till kunden
  • Berätta om vad du tror kan vara ett bra uppdrag för att lösa behovet
  • Be att din säljare eller chef får ta kontakt för att diskutera ett nytt uppdrag

Kanske är du inte van att ta initiativ eller så jobbar du i en miljö på avstånd från kunden eller så träffar du aldrig kunden. Skriv ned dina idéer och be din säljare eller chef att söka upp kunden för att göra en säljpresentation. Om du vill kan du också leta upp den som är ansvarig chef hos kunden, ta kontakt, presentera dig och dina idéer.

Complete and Continue