Proaktiva idéer

Varför lämnar kunder leverantörer? Enligt en berömd undersökning gjord av tidningen Harward business review (HBR) byter 64% av kunderna leverantör för att leverantören inte kommer med idéer. Proaktiva idéer är helt enkelt idéer som du och dit team kommer med för att förbättra kundens verksamhet. Det kan vara stora och små saker. Lämna den muntligt, skriftligt eller berätta den för din chef så får hen ge den till kunden.

Du skall inte sälja in din idé, det är inte konsultens roll, behåll din integritet genom att låta någon annan, exempelvis din chef eller säljare föra fram idén och referera till dig. Då vinner säljaren trovärdighet och du förstärker din integritet. 

Formen är enkel:

  1. Bakgrund
  2. Område för förbättring
  3. Idé till förbättring 
  4. Resultat av förbättringen
  5. Insatser som behövs för att idén skall förverkligas

Complete and Continue