Målet med kursen

Målet med kursen är att du skall behärska lösningsförsäljning i digitala säljmöten genom att kunna:  

  1. Skapa din egen digitala säljstudio
  2. Använda säljteknik skapat för digitala säljmöten
  3. Driva affärerna med en digital säljprocess
  4. Hantera flera beslutsfattare samtidigt i de digitala säljmötena
  5. Göra en digital säljpitch
  6. Göra research med hjälp av digitala källor
  7. Skapa en kundspecifik målbild med hjälp av storytelling
  8. Använda Powerquestions® för att skapa, hitta och kvalificera kundens behov
  9. Använda Solution mapping® för att skapa lösningar tillsammans med kunden
  10. Göra avslut med hjälp av digitala verktyg

Dessa tio färdigheter ger dig en plattform för din digitala försäljning – de metoder och tekniker trainingen innehåller är skapade för att fungera i de digitala säljmötena. Under fliken resurser finns ett utvärderingsformulär du kan använda för att följa din utveckling och hitta förbättringspunkter i din digitala försäljning.

Complete and Continue