Förstå din verksamhet, mål och utmaningar

Hur skall du på bästa sätt utveckla era affärer med er/era KAM kunder? Innan du bygger upp en strategi och skapar en kundplan behöver du ta reda på vart ditt företag är på väg, vilken strategi finns? Vilka mål finns och vad är det för viktigaste produkter, tjänster och samarbeten med KAM kunden som du behöver sälja in till kunden? Och vilka resurser finns tillgängliga i er organisation? 

Kunskap och fakta som du behöver ta reda på, frågor du kan ställa till din egen organisation.

Att_förstå_din_verksamhet.pdf
Complete and Continue