Har ett ledarskap som reflekterar företagets värderingsgrund

En av Kam-säljarens viktigaste uppgifter är att orkestrera sitt företags aktiviteter med kunden. En dirigent spelar inget eget instrument utan hjälper alla att hålla takten och spela i samklang med varandra, att moderera insatserna. En dirigent ser helheten och kan vid behov fördela resurserna där de behövs bäst. Musikerna kan lita på att dirigenten har överblicken. KAM-säljaren är dirigenten. KAM-säljaren är därför en ledare vars personliga ledarskap kommer att spela en avgörande roll för hur KAM-teamet känner motivation och tar ansvar. Ett motiverande ledarskap handlar oftast om tre saker:

Ansvar

 • Att hålla sina löften
 • Att låta teamet ta fullt ansvar
 • Att skapa tydliga ramar för uppgifter & mål

Lyssnande

 • Att ta in feedback
 • Att be om råd och idéer
 • Att återkoppla och visa att du lyssnat 

Att ta action

 • Att få saker gjorda 
 • Att uppmuntra handlingskraft hos teamet
 • Att pröva nya sätt och vägar

Att mäta 

 • Att sätta mätbara mål
 • Att följa resultat och trender
 • Att använda data för att ta beslut


Ha_ett_ledarskap_som_reflekterar_företagets_värderingsgrund.pdf
Complete and Continue