Key account management – what great looks like!

Key-account management och global account management är säljstrategier för att öka försäljning, lönsamhet och service till stora nationella, internationella och globala kunder.

C:a 70-75% av dessa kunder vill göra affärer med ett fåtal leverantörer för att få:

  • En samordnad kontaktväg till leverantören
  • Koordinering av resurser
  • Standardiserade leveransvillkor
  • Standardiserat produkter och tjänster
  • Enhetlig service
  • Enhetlig kvalitet
  • Leverans och service i alla marknader

Tvärtemot vad många leverantörer tror är kundernas främsta drivkraft inte lägre priser utan att få en enhetlig leverans, service och kvalitet på alla marknader de verkar i. För både kunder och leverantörer är det värdefullt att dela på kostnader för produktutveckling och skapa ledarskap i en värld där nya teknologitrender driver utvecklingen. Detta ställer höga krav på KAM program och KAM säljare att leva upp till kundernas förväntningar.

Ett välfungerande KAM program kan ge väldigt positiva effekter:

  • Ökad försäljning med 15-20%
  • Ökad lönsamhet med 15-20%
  • Ökad kundnöjdhet med +20%


KAM_programmet_olika_delar.pdf
Complete and Continue