Skapa en portfölj av value propositions i kundplanen

Se din kundplan som ett varulager av bra idéer. Har du ett stort lager av idéer kommer du att öka din försäljning, ta nya marknadsandelar och göra din kund mer framgångsrik. Skillnaden mellan en idé och ett värdeförslag, en value proposition, är att du skapar en kontext för idéen – gör den lättare att förstå och acceptera för kunden.

Ett värdeförslag är en paketerad idé:

1.   En situation som skall lösas

2.   Lösningen, vad kunden kommer att kunna göra 

3.   Värdet av lösningen, $,%, #

4.   Idén som löser det och de produkter & tjänster ni säljer

Genom att visa VARFÖR, HUR och VAD samt kvantifiera värdet gör du din idé tydligare för kunden. Du utmana dig och ditt team med att testa era idéer med mallen ovan och se om ni kan fylla i alla delarna.

När du presenterar ett värdeförslag för kunden kan du enkelt nå fram och sedan ställa uppföljningsfrågor, för att få kundens perspektiv på situationen, lösningen och värdet. Du kommer att få kundens input och kan vässa ditt värdeförslag. Alla dina värdeförslag kommer inte att leda till affärer men det visar kunden att du är aktiv och engagerad.

Complete and Continue