Vanliga misstag i säljsamtalet

Vanliga misstag säljare gör i behovsanalysen

Det är svårt att göra en bra behovsanalys. Speciellt när vi följer en mall, ett manus, med frågor som skall ställas. Det är lätt att man låter som en bandspelare och missar att lyssna på vad som döljer sig bakom svaren. Att fånga upp nya nyanser, detaljer, motivationen. Att bygga förtroende. Går du för snabbt fram, ställer frågor på fel sätt, missar att fånga upp nyanser och allt för snabbt börjar presentera ditt erbjudande finns risken att du missar att vinna många affärer.

Lyssna på filmerna, läs om vanliga misstag och fundera på vilka misstag du gör!

Det är lätt att snabbt utveckla din säljteknik och vinna fler affärer!

Complete and Continue  
Discussion

0 comments