#1. Att fråga hur kunden jobbar idag

Misstag #1: ”Hur jobbar ni idag?”

Efter en inledande konversation startar behovsanalysen. Ofta är den första frågan säljaren ställer: ”hur jobbar ni idag?”. Motivet är klart: säljaren vill höra vad som är problemen som skall lösas. Denna fråga kanske är de sämsta en säljare kan ställa i början av ett kundsamtal. Det är tråkigt att berätta om – det ger kunden ingen ny information, bidrar inte till att lösa något. Om det är säljaren som bokat mötet kan frågan skapa osäkerhet hos kunden: Hur mycket skall jag berätta? Om jag berättar om situationen för säljaren, vad kommer att hända med svaren? Tänk om jag framstår på ett dåligt sätt? Måste jag köpa något? Kunden blir osäker och energin försvinner. Du kan också råka ut för kunder som berättar mycket detaljerat om hur de jobbar idag, men inte ser anledning att ändra på något och vips är mötet slut.

Complete and Continue  
Discussion

0 comments